Aktualnie outsourcing magazynowy to jedna z najbardziej efektywnych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Zastosowanie outsourcingu umożliwia firmie koncentrację na prowadzeniu głównej działalności, uwolnienie zasobów i wykorzystanie ich do działalności podstawowej, przeniesienie ryzyka na podmiot zewnętrzny, dostęp do nowych technologii oraz redukcja i kontrola kosztów operacyjnych.

Outsourcing magazynowy (logistyczny) jest istotnym elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej zarówno dla dużych firm handlowych jak i startujących platform e-commerce.

Przedsiębiorstwa osiągają ją przekazując część operacji operatorom logistycznym, czyli wyspecjalizowanemu graczowi na rynku. Operator logistyczny jest podmiotem, który przejmuje rolę operatora odpowiedzialnego za sprawną i szybką organizację dostaw zgodnie z założeniami producenta, dystrybucji gotowych wyrobów i zapewnienie obsługi posprzedażowej.

W obliczu wyzwań które przyniósł 2020 rok rola spedytora świadczącego outsourcing magazynowy znacznie wzrosła.

Atuty zlecenia kompleksowej obsługi magazynowej zewnętrznej firmie:

 • odmrożenie aktywów — koszty stałe ponosi spedytor
 • pełna elastyczność działalności — ryzyko związane z wahaniem poziomu zamówień przejmuje na siebie podwykonawca
 • opłata tylko za faktycznie użytą powierzchnię — brak minimum logistycznego
 • ograniczenie kontaktów z osobami «z zewnątrz» — wymiana informacji oraz zleceń poprzez kanały elektroniczne
 • outsourcing magazynowy obniża poziom zapasów magazynowych
 • możliwość skupienia się na produkcji/sprzedaży
0m
do trasy S8
0km
do Poznania
0km
do Białegostoku
0km
do Wrocławia
0km
do granicy PL-BY
0km
do granicy PL-UA

Outsourcing magazynowy w Kimlog to:

 • magazynowanie długo i krótkoterminowe
 • formowanie jednostek ładunkowych
 • pakowanie, przepakowywanie
 • obsługa dystrybucji krajowej i międzynarodowej
 • obsługa celna
 • kompleksowa obsługa linii drobnicowych na Wschód
 • obrót dokumentacji
 • etykietowanie
 • kontrola jakościowa i ilościowa
 • ubezpieczenie towarów i przesyłek
 • obsługa kontenerów morskich
 • parking dla ciężarówek

Usługi outsourcingu magazynowe świadczymy w Warszawie na ul.Jagiellońskiej 88 (dawne zakłady FSO S.A.).

Miejsce to po za bogatą historią oferuje również:

 • bocznicę kolejową
 • place manewrowe dla ciężkiego sprzętu
 • obszerne parkingi
 • całodobową ochronę
 • plac kontenerowy

Wszelkie działania magazynowo-biurowe w Kimlog zmierzają do wyeliminowania plastikowych elementów i opakowań z codziennego użytku. Tam gdzie jeszcze jest to niemożliwe, dążymy do zminimalizowania zużycia opakowań plastikowych.

Serdecznie zachęcamy do współdziałania w tym zakresie.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj