Import towarów zagranicznych do 2014 roku stanowił ponad 80% obrotu towarowego po wyłączeniu paliw i surowców płynnych.
Zaczynając od lat 2013-2014 Rosja dąży do zwiększenia produkcji krajowej i zmniejszenia uzależnianie od importu towarów i półproduktów.
Klienci rozpoczynający handel z Rosją muszą poradzić sobie zarówno z wysokimi cłami, obowiązkową certyfikacją, wysokim kursem waluty rosyjskiej i skomplikowanymi przepisami prawa celnego i handlowego.
Kimlog od wielu lat wspiera polskich przedsiębiorców w dotarciu z produkcją na rosyjski rynek. Nieodłączną częścią procesu handlowego jest odprawa celna w samej Rosji.

Na terenie Rosji oferujemy:

  • Outsourcing eksportowy —  to my jesteśmy operatorem koordynującym transakcję handlową

  • obsługę kontraktu — kontakt z kupcem, uzgodnienie warunków dostawy i rozliczeń

  • odprawy celne w posterunkach celnych Moskwy, Sankt Petersburga, Władywostoku

  • konsultacje dot. przepisów celnych

  • odprawy eksportowe i importowe

  • kalkulację należności celnych

  • opłatę należności celnych i obciążeń podatkowych

  • certyfikacja wyrobów, zgodna z wymaganiami Federacji Rosyjskiej

  • tłumaczenie dokumentów celnych