Mówiąc o obsłudze eksportu w Rosji musimy spojrzeć na proces od strony przedsiębiorcy rosyjskiego. Eksport w tym przypadku oznacza sprzedaż i wysyłkę towarów z terenu Rosji na zewnątrz kraju.

Na terenie Rosji oferujemy naszym Klientom:

  • Outsourcing eksportowy —  to my jesteśmy operatorem koordynującym transakcję handlową

  • obsługę kontraktu — kontakt ze sprzedawcą, uzgodnienie warunków dostawy i rozliczeń

  • odprawy celne w posterunkach celnych Moskwy, Sankt Petersburga, Smoleńska

  • konsultacje dot. przepisów celnych

  • odprawy eksportowe

  • kalkulację należności celnych

  • opłatę należności celnych i obciążeń podatkowych

  • tłumaczenie dokumentów celnych