Utworzenie Unii Celnej na wschodzie Europy nałożyło na polskich i europejskich eksporterów nowe obowiązki w zakresie certyfikacji.

Zmianom uległy:

  • okres obowiązywania certyfikatów

  • druki certyfikatów

  • zasady ich uzyskania i stosowania

  • metodologia testowania towarów i produktów

  • koszty certyfikacji

Kimlog wspomaga Klientów w procesie przygotowania i uzyskania certyfikatów Unii Celnej. Certyfikaty obowiązują w dostawach na tereny krajów członków Unii – Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Kirgizstanu, a importer musi je przedłożyć w Urzędzie Celnym wejścia już na etapie odprawy celnej.

Wysyłając produkcję do tych krajów nasi Klienci mogą przygotować, uruchomić i zakończyć proces certyfikacji nie wychodząc z własnego biura.
Na etapie badania potrzeb w zakresie certyfikacji prosimy o przygotowanie szczegółowych informacji nt. towarów, produkcji, składu materiałowego, pochodzenia.