Na terenie Polski świadczymy usługi celne na lotnisku w Warszawie, każdym naziemnym przejściu granicznym, największych miastach w kraju tj. Warzawa, Trójmiasto, Wrocław, Lublin, Białystok, Poznań, a także w porcie kontenerowym w Gdańsku.

Oferujemy kompleksową obsługę celną przesyłek w eksporcie i imporcie:

 • obsługa większości towarów
 • wystawianie dokumentów (przekazy celne, SAD), reprezentację Klienta przed Urzędem Celnym
 • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej
 • obsługa składów celnych i magazynu czasowego składowania
 • wystawianie deklaracji tranzytowych NCTS
 • obsługa deklaracji statystycznych INTRASTAT
 • wystawianie świadectw pochodzenia, karnetów TIR
 • reprezentowanie Klientów przed Graniczną Kontrolą Sanitarną i Inspekcją Handlową Artykułów Rolno — Spożywczych
 • udzielanie zabezpieczeń na czas tranzytu i w poczet należności celno — podatkowych
 • odprawa celna uproszczona z bezgotówkowym rozliczeniem podatku VAT
 • Zabezpieczenie płatności długu celno-podatkowego w imporcie oraz w tranzycie (T1)