Kraje Bałtyckie od dawna stanowią strefę buforową dla Europejskiego eksportu towarów.
W takich miastach jak Wilno, Narva bądź Ryga obecnie odbywa się około 25% wszystkich unijnych odpraw eksportowych.

Na terenie Litwy, Łotwy i Estonii oferujemy kompleksową obsługę celną przesyłek w eksporcie i imporcie:

  • obsługę większości towarów
  • wystawianie dokumentów (przekazy celne, SAD), reprezentację Klienta przed Urzędem Celnym
  • obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej
  • obsługa składów celnych i magazynu czasowego składowania
  • wystawianie deklaracji tranzytowych NCTS
  • wystawianie świadectw pochodzenia, karnetów TIR
  • reprezentowanie Klientów przed Graniczną Kontrolą Sanitarną i Inspekcją Handlową Artykułów Rolno — Spożywczych
  • udzielanie zabezpieczeń na czas tranzytu i w poczet należności celno — podatkowych
  • odprawa celna uproszczona z bezgotówkowym rozliczeniem podatku VAT
  • Zabezpieczenie płatności długu celno-podatkowego w imporcie oraz w tranzycie (T1)